Kategorier
Beteenden hos elefanter

Ledarskapslektioner från elefanter

Vi undersöker naturen för att hitta idéer om vad som krävs för att driva ett företag effektivt. Vi kan till exempel lära oss av vargar hur viktigt samarbete är, kameleonter visar oss att det är viktigt att vara anpassningsbar och myror påminner oss om värdet av hårt arbete.

På samma sätt kan vi lära oss ledarskapslektioner av elefanter.

Elefanter är kända för sin intelligens, socialt beteendeoch starka ledarskapsförmågor, som kan vara en värdefull källa till vägledning för mänskliga ledare.

Genom att observera elefanternas beteende och egenskaper kan vi dra viktiga lärdomar om hur vi kan bli effektiva och framgångsrika ledare.

Vi kan till exempel lära oss hur viktigt det är att föregå med gott exempel och främja ett starkt team, liksom värdet av effektiv kommunikation, anpassningsförmåga och omsorg om våra teammedlemmar.

Genom att följa dessa lärdomar från elefanter som leder i djurriket kan mänskliga ledare förbättra sina ledarskapsfärdigheter och nå framgång i sina roller.

Elefanter är också den det största levande landdäggdjuret. Läs vidare för att lära dig de 6 viktigaste ledarskapslektionerna som vi kan dra av elefanter.


6 ledarskapslektioner från elefanter

Elefanter är kända för att ha ett starkt matriarkalt ledarskap, där den äldsta och mest erfarna honan leder flocken.

Ledaren anger tonen för resten av flocken och de andra följer hennes exempel. Som mänsklig ledare är det viktigt att vara en förebild för sitt team och visa dem hur man beter sig och arbetar på rätt sätt.

Ledaren är den som anger tonen för resten av flocken.

KelpHR

1. Anslutningsbarhet

Elefanthonor spelar en viktigare roll i elefantsamhället än hanelefanter. Dessa ledare hjälper till att hålla ihop flockenoch kommunikation är nyckeln till deras framgång.

Elefanter använder vibrationer (ohörbara för människor) samt trumpetande och skrikande för att ständigt kommunicera med varandra - något som vi kan lära oss mycket av!

De matriarkelefanten, , en orubblig uppmuntran får flocken att fokusera på vad de än gör, oavsett om de letar efter vatten eller bevakar kalvar. Hon vinner deras förtroende och respekt genom att ständigt försäkra dem i stället för att kräva det genom skrämseltaktik.

Det finns starka sociala band mellan elefanterna. Om de passerar en död elefant, de blir oroliga och börja röra vid benen av medkänsla och respekt.

Framgången för ett team beror på dess förmåga att kommunicera effektivt med varandra. Frekvent och enkel kommunikation mellan gruppmedlemmarna leder till större kreativitet, effektivitet och framgång.

“Bubi Gets Injured & Khanyisa Bonds Closely with Timisa” by HERD Elefantföräldralösa barnhem i SydafrikaYouTube.

2. Lagarbete

Elefanter samarbetar och hjälper varandra och förstår varandra mycket väl. De kan till exempel se när en annan medlem av flocken är upprörd. De visar detta genom att reagera snabbt för att försöka lösa problemet.

I varje elefantgrupp har varje medlem en viktig roll att spela. Matriarkens ansvar är att påminna alla medlemmar om deras betydelse i elefanthjorden.

Det är viktigt att känna till dina expertområden och veta när du ska använda dem. Elefanter kan till exempel känna självkännedom i en spegel,vilket inte många andra djur kan göra. De kan också böka på både höger och vänster sida. Detta visar att de vet vem de är och att de accepterar andras olikheter.

"Elefanter lär sig att arbeta tillsammans" av BBC Earth på YouTube.

3. Framtidssäkra

Elefantfamilj på väg längs savannen i Afrika. Foto av Jonathan Ridley.
Elefantfamilj på väg längs savannen i Afrika. Foto av Jonathan Ridley.

Om du tänker på elefantfamiljemedlemmarnas livsstil kommer du att se att det finns mycket utrymme för utveckling och lärande på jobbet.

Hjordens matriark lär de yngre elefanterna hur de ska hitta mat, försvara sig mot fiender och faror och hur de ska hitta vatten.

De delar med sig av denna kunskap till andra för att säkerställa att deras hjordar överlever i kommande generationer. Elefantungar lär sig allt de behöver av sin mamma.

Elefanthannen är en arg elefant, medan andra elefanthonor symboliserar att de är vårdare och ledare för elefantfamiljen. Det är därför som honorna kan bli lättare tillfångatagna av ett rovdjur.

Samarbete kan bidra till långsiktig innovation och produktivitet. Alla har förmågan att växa; fundera till exempel på hur samhället har förändrats sedan pandemin med coronavirus började.

Ledare som vill förutse framtida utmaningar för sina organisationer gör klokt i att lyssna på och vidta åtgärder utifrån dessa insikter.

Att be om hjälp, söka mentorer och lyssna på vägledning kan hjälpa oss att växa som människor och yrkesverksamma.


4. Var försiktig och visa respekt

Världens största landdjur, elefanterna, har förvånansvärt mjuka steg med tanke på sin storlek. De ändrar sin livsmiljö för att passa in i ekosystemet och strävar efter att ha liten inverkan på sin omgivning.

En påminnelse om att vi bör röra oss smidigt i världen. De bästa ledarna är de som folk knappt vet om att de finns. När deras mål väl är uppfyllt och uppgiften är klar kommer folk att säga att de gjorde det själva.

Var och en av oss måste sträva efter att minska vår skadliga miljöpåverkan, oavsett företagets storlek.

Det är inte bara rätt sak att göra för att skydda samhällets hälsa och ekosystem - en strategi för socialt ansvarstagande (CSR) eller miljömässig, social och styrning (ESG) gör ditt företag mer känt och breddar samtidigt kundbasen.

"Hur skogselefanter slåss Klimatförändringar" av YEARS-projektet på YouTube.

5. Social intelligens

Vår bästa chans att lyckas i framtiden vilar på våra medborgares axlar. Den perfekta lagmedlemmen har stora tekniska färdigheter och har egenskaper som gör att han eller hon kan komma bra överens med andra och arbeta mot gemensamma mål.

En flock älskande elefanter är ett perfekt exempel på detta - de utövar inte auktoritet genom våld utan leder snarare genom att föregå med gott exempel och inspirera till förtroende och samarbete.

Känslomässig intelligens, sociala färdigheter, empati och självkännedom är avgörande för att lyckas. Liksom andra elefanter som behåller nära band med andra i sin hjord när de arbetar och leker tillsammans, måste människor utveckla äkta relationer som bygger på förtroende för att lyckas.

Ärlighet, självkännedom och förmågan att uttrycka sig effektivt är viktiga färdigheter inom social intelligens som varje framgångsrik ledare måste ha. Ledare som förstår och hanterar sina egna och andras känslor skapar en produktiv arbetsmiljö och bygger upp förtroende i teamet.

I dagens företagsvärld måste en effektiv ledare kunna hantera många uppgifter samtidigt och samtidigt vara lugn under press. Detta kan bara göras med övning och vaksamhet.

Att vara autentisk och pålitlig gör att din omgivning känner sig bekväm och bidrar till att stimulera kreativiteten.

“Digital Safari: Elephants, the social intelligent animals” av CGTN på YouTube.

6. Familjemedlemmarnas förtroende

En elefantfamilj som går iväg i solnedgången. Foto av Harshil Gudka.
En elefantfamilj som går iväg i solnedgången. Foto av Harshil Gudka.

Elefantens matriark & familjeledare behöver inte vara den mest dominanta. Istället brukar de ha förtjänat familjemedlemmarnas respekt genom att lösa olika problem och ofta komma överens.

I det vilda lyckas en bra ledare hålla sin familj matad och vätskeberikad samtidigt som han eller hon håller dem borta från fara.

“Elephant Family Bonds | Elephant: King of the Kalahari” av Nat GEO Wild på YouTube.

Slutsats

Elefanter kan ge värdefulla lärdomar för mänskliga ledare om hur man är effektiv och framgångsrik.

Dessa lärdomar inkluderar att föregå med gott exempel, främja ett starkt team, kommunicera effektivt, acceptera förändringar, ta hand om teamet och vara fokuserad och beslutsam.

Genom att följa dessa lärdomar kan mänskliga ledare förbättra sina ledarskapsförmågor och nå framgång i sina roller.


Vanliga frågor om Ledarskapslektioner från elefanter

Vad symboliserar elefanten i ledarskapet?

Även om elefanter är de största landdäggdjuren i livet är de också tydliga och kloka exempel på ledarskap i djurriket. Elefanter härstammar från mammutar, men trots sin storlek och styrka är lojalitet ett viktigt inslag i ledarskapet.

Vad kan vi lära oss av elefanter i ledarskapet?

Elefanter kan ge värdefulla lärdomar för mänskliga ledare om hur man är effektiv och framgångsrik. Det handlar bland annat om att föregå med gott exempel, skapa ett starkt team, kommunicera effektivt, acceptera förändringar, ta hand om sitt team och vara fokuserad och beslutsam.

Hur väljer elefanter sin ledare?

De mest erfarna och äldsta elefantkvinnorna leder vanligtvis elefantfamiljegrupperna, som kan bestå av allt från två elefanter till mer än tjugo elefanter, inklusive elefantungar.

Av John Williams

John Williams är en världsberömd fotograf som är mest känd för sina hisnande bilder av afrikanska elefanter. Han har varit i Afrika sammanlagt 13 gånger för att fotografera dessa majestätiska varelser, och han har publicerat sina verk i prestigefyllda tidningar som National Geographic Magazine.

I flera år var John besatt av att ta det perfekta fotot av Satao - en elefant som är så berömd att den har en egen Wikipediasida. Han fullföljde detta mål obevekligt fram till elefantens död 2014. Men John kunde äntligen förverkliga sin dröm - han fotograferade Satao strax före hans död.

Lämna ett svar

En anonymiserad sträng som skapas från din e-postadress (även kallad hash) kan lämnas till Gravatartjänsten för att se om du använder den. Gravatar-tjänstens sekretesspolicy finns här: https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts är din profilbild synlig för allmänheten i samband med din kommentar. Obligatoriska fält är märkta *